Karanteeni, eristys ja karanteenia vastaavat olosuhteet

Miksi henkilöitä voidaan joutua määräämään eristykseen tai karanteeniin taudin vuoksi? 

Eristyksellä tarkoitetaan tarttuvaa tautia sairastavan potilaan eristämistä terveistä. Eristys voidaan toteuttaa kotona tai sairaalassa. Tällä halutaan välttää mahdolliset jatkotartunnat.

Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Osa infektiosairauksista voi tarttua jo ennen varsinaisten oireiden puhkeamista. Karanteenilla estetään tartuntoja  mahdolliselta oireettomalta tartunnankantajalta muihin henkilöihin.

 

Miksi henkilön lähipiiriä ei aseteta karanteeniin?

Lähipiiri ei ole karanteenissa, koska he eivät ole olleet lähikontaktissa tartunnan saaneeseen, toisin kuin karanteeniin asetettu. Karanteeniin asetetun oireettoman henkilön lähipiiri ei ole tartuttava.

Tartunnan saamisesta siihen, että potilas voi tartuttaa muita, on viivettä. Tämä takia altistuneen, mutta oireettoman henkilön omaisten ei kannata rajoittaa elämäänsä. Jos altistunut alkaa oireilla, tutkitaan, onko kyse koronaviruksesta. Tutkimustulosten perusteella karanteenia laajennetaan tarpeen mukaan lähiomaisiin. Tätä ennen lähiomaiset eivät tartuta muita.

 

Testataanko karanteeniin asetetut henkilöt?

Testataan, jos heille tulee oireita. Oireettomien henkilöiden testaaminen ei anna luotettavia tuloksia tartunnasta.

 

Saako karanteenissa oleva henkilö käydä ulkona tai mennä kauppaan?

Karanteenissa olevan henkilön pitää välttää lähikontaktia perheen ulkopuolisiin ihmisiin. Ulos voi mennä, jos ei mene muiden ihmisten lähelle. Esimerkiksi työhön, kouluun, päiväkotiin, harrastuksiin tai kauppaan sen sijaan ei saa mennä, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää.

Voiko karanteenin aina toteuttaa kotona?

Karanteenin voi yleensä toteuttaa kotona. Jos kotona kuitenkin asuu yli 70-vuotiaita tai perussairaita henkilöitä, voidaan joutua harkitsemaan erityisjärjestelyjä. Tämä johtuu siitä, että karanteenissa oleva voi sairastua ja tartuttaa tautia eteenpäin ennen kuin ehtii hakeutua hoitoon. Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla ikääntyneille ja perussairaille vakava.

 

Mitä karanteenia vastaavissa olosuhteissa saa tehdä?

Valtioneuvosto on kehottanut yli 70-vuotiaita henkilöitä ja ulkomailta Suomeen palaavia matkustajia pysymään karanteenia vastaavissa olosuhteissa. Karanteenia vastaavissa olosuhteissa pitää välttää lähikontakteja muiden ihmisten kanssa. Samoin on vältettävä liikkumista kodin ulkopuolella.

Jos on välttämätöntä käydä kaupassa, apteekissa tai muilla asioilla, tämä pitäisi tehdä silloin kun muita ihmisiä on vähän liikkeellä. Etäisyyttä toisiin ihmisiin on pidettävä vähintään metrin verran.

 

Lähde: thl.fi