Ihmiskontaktien rajoittaminen

Ihmisten välisiä kontakteja rajoittamalla voidaan vaikuttaa sekä koronavirusepidemian kestoon että päivittäisten tartuntojen määrään. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Turun yliopiston yhdessä tekemistä mallinnuksista.

Mallinnuksiin perustuen Suomessa aloitettiin ihmisten välisten kontaktien vähentäminen kieltämällä yli 500 hengen tilaisuudet sekä vähentämällä harrastustoimintaan liittyviä kontakteja. Samalla lisättiin tiedotusta ikääntyneiden suojaamistarpeesta.

Rajoitustoimilla epidemian kulkua on mahdollista hidastaa, jolloin sen kesto voi pidetä huomattavasti. Ilman rajoitustoimia keston arvioitiin olevan noin kolme kuukautta. Myös epidemian korkeimman kohdan tartuntojen määrä laskee, kun epidemian huippu leviää pidemmälle ajalle.

Lähde: thl.fi